Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Kuruluş Bildirgesi

AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİDİR

 

AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞİ, kimdir ve amacı nedir.

 

Derneğimiz bir süre önce şu gerekçelerle kurulmuştur.

Amatör Sualtı Avcılar Derneği 2009 yılında İzmir’de kurulmuştur. Bu dernek Türkiye’de Amatör ve Sportif Amaçla Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Su ürünleri Avcılığı yapanları bir araya getirmek, bu spora yeni başlayanları bilinçlendirmek ve hem bu spora ilgi duyanları hem de denetleme ile görevli birimleri Amatör Sualtı Avcılığı hakkında bilinçlendirmek amaçlı bilgi ve veri üretmek amacıyla kurulmuştur.

İşin perde arkasında ise Tüzüğümüzde detayına girmediğimiz ancak aydınlatılmasını zaruri gördüğümüz hususlar şunlardır. Bu kısmın devamında, yazının sonunda Derneğin amacı ve faaliyetleri olarak Tüzüğümüzde bulunan hedeflerimizi görebilirsiniz.

 

AMATÖRLÜK

Bu Dernek ülkemizde Zıpkınla Sualtı Avcılığı yapan AMATÖR avcılardan oluşur.

Yani mesleği balıkçılık olmayan ve yakaladığı balığı satmayan kişiler bu derneğe üye olabilir.

Balığı satmamak ve paylaşmak bizim ilk ve en önemli prensibimizdir.

Avımızı yok etmek, tüketmek amacıyla değil, ihtiyacımızı karşılayacak kadarını almak için yaparız. İhtiyaç fazlalığı söz konusu olursa çevremizle paylaşırız.

 Üyeler arasında bu tür bir kişinin bulunduğu yönünde olabilecek ihbarlar ciddiyetle değerlendirilir ve Dernek üyeliğine Yönetim Kurulu Kararı ile son verilir.

Amatörlük zaman zaman acemilikle karıştırılır ülkemizde. Bizler burada Amatörlük ile üst düzey avcılığa erişmeye çalışırken, bilinçli ve deneyimli avcılar olmaya çalışırken, niteliğimiz ne olursa olsun av ile maddiyatı birbirine karıştırmadan bu işi sportif amaçla yapmaya çok özen gösteririz. Yani üst düzey bir sporcu olarak, usta avcılar olsak da asla işi spor noktasından geçim sağlayacak bir maddi gelir noktasına taşımayız.

Yasaların da izin verdiği oranda bu işi, Amatörce bir hobi ve spor noktasında değerlendiririz.

 

YASALARA BAĞLILIK

Bizler yasalara bağlı olarak av yaparız.

Bugün için yasalarda yer alan bazı hatalı bulduğumuz yönler mevcuttur. Ancak bununla da yasal platformlarda mücadele ederiz.

Bugün için ilk etapta dört’4’ konuda yasal mücadele vermeyi düşünüyoruz.

 

1) Yasak Türler

Ülkemizde özellikle kimi balık cinsi Amatörce sualtı avcılığı yapan zıpkın avcısına yasak iken Amatör Oltacıya serbesttir. Ayrıca diğer her türlü ticari yöntemle avlanabilmektedir. Ve işin gerçek uygulamasına bakıldığında, Ticari amaçla zıpkınla da yasak olmasına rağmen limit tanınmaksızın yasak cinsler avlanmaktadır. Bilindiği üzere yasak türlerin nesli hakkındaki sayısal verilerin tamamı ticari avcılardan alınan av neticelerine göre düzenlenmektedir.  Ticari avcının limitsizce avladığı cinslerin Amatör Sualtı Avcısı tarafından tüketildiğini düşünmek oldukça yersizdir. Bizler dernek olarak Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerindeki yasal düzenlemeleri inceleyerek ilgili Bakanlıklarımıza yasal düzenlemelerinde katkıda bulunacağız. Amatör Sualtı Avcısına şuan yasak olan türlerin sayılarının azalmasına sebep olan etmenleri yeniden inceleyerek gerekirse yeni yasal düzenlemeler getirtmeye çalışacağız. Amacımız bu yasak türlerin nesillerinin tükenmesine engel olup sayılarının artmasını ve ardından da tıpkı diğer Amatör Avcılar gibi kendi tüketimimiz için limitli(Boy/Kilo) ve sürdürülebilir şekilde AMATÖRCE avlanmasını sağlamaya çalışmaktır.

 

2) Dalışa Yasak Alanlar

Ülkemizde denizlerimizde birbirinden bağımsız olarak ortaya konmuş bir sürü dalışa yasak alan bulunmaktadır. Ve bunlar ne yazık ki, birçok kişi için belirsizdir.

 Bu konuda amacımız ise Bilim, Akıl, Vicdan, yasal gerekçeler, Tarihi ve Kültürel değerler bakımından bu yasakların tekrardan sorgulanması ve yasakların çağdaş ve anlamlı ve en önemlisi faydalı hale getirilmesine katkı yapmak yönündedir.

 Özellikle denizlerimizde bugün için bir sürü yasağı akıl dışı bulmaktayız. Bununla ilgili olarak ilgili Yasak koyucu birimlerle görüşerek bunları amacına uygun bir noktaya getirmeyi planlıyoruz.

 Ayrıca bu yasak alanların belisizliğini ortadan kaldırmak amacı ile kamunun bilgilenmesine katkı yapmak istiyoruz. Böylece bu anlamda oluşacak bilinçle, ortaya çıkabilecek sorunlara kaynağında engel olmak istiyoruz.

 Ayrıca Denizlerimizde balık zenginliğinin artmasına yönelik Sualtı Milli parkları oluşturulmasına ve bu alanların dünyadaki birçok örnekte olduğu gibi ‘her türlü ava yasak alan’ haline dönüştürülmesine destek veriyoruz.

 Böylece artacak balık popülasyonu sayesinde hem yerel balıkçılık hem de biz Amatör Sualtı Avcılığı için bugünün iyiden iyiye tükenen denizlerimiz kurtulacaktır.

 

3) Av Limitleri

Mevcut yasalarda belirtilen Amatörce av limitleri konusunu da, bir yerde Avrupa’ya ve akla, bilime uyum anlamında, ‘5kg ağırlık limiti’ için ‘bir büyük balık hariç 5 kilogram’a dönüştürmek amacındayız. Bununla ilgili Avrupa ülkelerinde uygulamanın benzer şekilde olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Böylece 2-4kg arası avı yapmış kişinin sonradan karşısına çıkabilecek trofe niteliğindeki bir avı yapmasını yasal hale getirmeyi planlıyoruz.

 4) Amatör Sualtı Avcılığı Turizmi

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, ülkemizde gelişmiş batılı ülkelerden farklı olarak yasak bulunan Amatör Sualtı Avcılığı Turizmini yasal bir zemine oturtmak için gerekli yasal mücadeleyi yapıp, ülkemizin bu anlamda Turizm gelirine kavuşmasını sağlamayı planlıyoruz.

Bunun için Turistlerin belli ücretler karşılığı, belli dönemler için av yapabilmesini sağlamak istiyoruz. Burada akla sınırsız bir avcılık değil de, tıpkı diğer Amatör Avcılar gibi aynı sınırlarda av yapılabileceği unutulmamalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Balıkçılığın Gelişmesine katkılar ve Yasak avcılık ile mücadele

Başta kitlesel yok edimci avcılık olarak gördüğümüz, Trol, Gırgır, Ağ ile av ve Dinamit, SCUBA ile Zıpkın ve bilumum yok edici avcılık olmak üzere, bu tür avcılıklarla yasal zeminde ortak mücadele etmeyi planlıyoruz.

Gerçek bir Amatör olarak kolluk kuvvetlerine yardımcı olmayı, yanlış yapanı yanlışından döndürmeyi amaçlıyoruz. Buna eşgüdümlü olarak yasaların da geliştirilmesine katkı yapmayı ve değerlendirilebilecek veri sağlamayı planlamaktayız.

 Malzeme Tedariği ve Sponsorluk

Amatör amaçlı ve kazanç gayesi gütmeyen bir Sivil Toplum Örgütlenmesi olarak, hiçbir firma ile ilişkimiz yoktur ve olamaz.

Ancak bir Türk vatandaşı olarak yerli sanayiyi desteklemek her ülkesini ve insanını seven kişiler gibi bizim için de önemli ve öncelikli bir olgudur. Yanıltıcı ve kandırıcı olmaksızın yerli malzeme üreticilerini korumayı görev sayarız.

Ticari bağı olan kişileri aramıza Sponsor firma temsilcisi olarak üye kaydederiz. Ancak bu Derneğimizin yapısı için, bir ticarileşme noktası kabul edileceği için Yönetim ve Denetim görevlerine bu kişileri getirmeyiz.

Bu sponsorluk faaliyeti çerçevesince, yıl içinde yapılabilecek faaliyetler, Yarışma, Organizasyon, vb. çalışmalara katkıları, gerek malzeme gerek nakdi olarak bağış olarak alır ve bu faaliyetlerin finansmanı için kullanırız.

Eğitim

Her sene bu sporu yapan arkadaşlarımızdan birilerini kaybeden bir camianın mensupları olarak, bu anlamda gelecekte eğitimler vermek sureti ile bu bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu oluşan kayıpları engellemeyi bir görev sayıyoruz.

Ayrıca yeterli mevzuat bilgisine sahip olmayan Amatör Sualtı Avcılarını bilinçlendirmeye yönelik eğitimler vermeyi planlıyoruz.

Aynı şekilde koruma ile görevli olan kolluk kuvvetlerinin derneğimiz üyelerini denetlemeleri sırasında kurumlarına zarar verecek yanlış işlemler yapmasına ve sonradan hukuki işlemler ile kurumlarını zor durumda bırakmasına kaynağında engel olabilmek için üyelerimizle irtibata geçip hem üyelerimize hem de ilgili görevliye gerekli bilgi ve desteği sağlamayı planlıyoruz.

Derneğimizin gelişme ve büyümesine paralel olarak, bu konuda etkinliğimizin artacağını öngörüyoruz.

Sportif Faaliyetler

Derneğimiz Serbest dalış sporuna katkı vermek adına spor kulübü kurmayı uzun vadede düşünmekte, öncesinde ise mevcut spor kulüpleri ile ortak çalışmak sureti ile bu spor faaliyetine katkı yapmayı planlamaktadır.

Bugün için bu sporun bağlı bulunduğu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olmak üzere, ilgili mercilerle çalışıp Amatör Sualtı avcılığı ve Serbest Dalış konularında ülke sporuna katkı yapmayı planlamaktadır.

Amatör Sualtı Avcılık Belgelendirmesi

Batılı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bir sivil toplum örgütü olarak gelecekte belgesiz avcılık faaliyetinin ortadan kalkacağını öngörerek, ilerde Bakanlığın bu konudaki yasal ve tanınmış Belgelendirme yapabilen bir Sivil Toplum Örgütü olarak bu işe katkı vermek istiyoruz.

Bu anlamda eğitim ve belgelendirme yetkisi sahibi bir sivil toplum örgütüne dönüşmeyi planlıyoruz.

Yasa Koyucu ile ortak çalışmalar

Derneğimiz, ilgili Bakanlıklar ile koordineli çalışarak, onların düzenlediği toplantılara katılarak, alınacak kararlara katılımcı olur. Camianın haklı ve akılcı taleplerini değerlendirerek, bu ortak çalışmalara konu ettirir. Tebliğ toplantıları başta, bu tür toplantılara katılır ve camiasının haklarını savunur.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ(TÜZÜK)

a.     Türkiye’de Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporunun gelişmesi, yaygınlaştırılması ve yasal, bilimsel ve Ahlaki kurallar çerçevesince yapılmasını desteklemek,

b.    Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporunun üç tarafı denizler ile çevrili olan ülkemizde hak ettiği önemi kazanması için çalışmalar yapmak bu amaçlarla çeşitli eğitim programları düzenlemek,

c.    Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporu ile ilgili dergi, kitap, yazı yayınlamak; sergiler, konferanslar, projeksiyon ve video gösterileri yapmak,

ç.    Yurtiçi ve yurt dışında benzer amaçlı kurumlar ile gerektiğinde kuruluş amacı çerçevesince ortak faaliyetler yürütmek,

d.    Yurdumuzda kanun, kararname, tüzük, sirkülerler ve tebliğ çerçevesinde Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı yapan kişi veya kuruluşları bir araya getirmek,

e.    Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporu ile ilgili günün şartlarına uygun kanuni düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyunun doğru bilgiler ile donatılmasını sağlamak,

f.     Denizlerimizde ve Türkiye Karasularında yasadışı yollarla avlanarak ekolojik sisteme zarar veren gerçek ve tüzel kişilere karşı yasal yollardan mücadele etmek,

g.    Su ürünleri ile bunların yaşam ortamlarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyette katkıda bulunmak, bu yönde faaliyet gösteren bakanlıklar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, av ve su ürünleri ile ilgili kurum, dernek ve kuruluşlar arasında birlik oluşturma yönünde çalışmak, bu konularda gerekli tüm teşvik ve düzenlemelerin oluşmasının teminine çalışmak,

ğ.    İlgili bakanlık tarafından verilen Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Amatör Su Ürünleri Avcılığı izin belgelerinin alınması için, gerekli görülebilecek eğitim ve hizmetlerin bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda dernek bünyesinde verilmesi için gerekli girişimleri yapmak ve izin alınması durumunda bu eğitimleri vermek için gerekli faaliyetleri yapmak,

h.    Türkiye’nin su ve su ürünleri potansiyelinin ülke içindeki ekonomik değerlerini kamuoyuna anlatmak, bu değerleri yaratabilmenin birinci koşulunun eğitim olduğunu vurgulamak,

ı.     Su ürünlerinin, yaşama ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ile planlı, düzenli ve kontrollü avcılığın özendirilmesine desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

i.     Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini sağlamak veya buna ilişkin faaliyetlere katkıda bulunmak ve desteklemek,

j.     Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak ve fon yaratmak maksadıyla, ilgili kanunlar çerçevesinde, her türlü basılı matbuat, tekstil ürünü, teknik malzeme, plaket, kokart, rozet, diploma, sertifika, film, dia, video kaset, ses kaseti ve benzeri malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek, dağıtım ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Sponsor temin etmek,

k.    Su ürünlerinin ve içinde yaşadığı ortamın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve Amatörce avcılık için, çalışan kişi ve kurumlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde maddi kaynak sağlamak üzere tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek,

l.     Yetkili makamların izni ile su ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ve derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yabancı derneklerle işbirliği yapmak, yardımlaşmak,

m.   İlgili kanun ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sportif zıpkın avcılığı ve avcı turistler için sportif balıkçılık organizasyonları yapmak,

n.    Yeni çıkacak su ürünleri kanunu, yönetmeliği, sirküleri, tebliği ve ilgili diğer yasalarda Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile balık avcılığının modern ve uluslararası ölçülere göre düzenlenebilmesi için, derneğin her türlü toplantıya temsilci ile katılımının sağlanabilmesi için çaba harcamak,

o.    Yasalar çerçevesinde kalmak kaydıyla avlanan tüm Amatör Sualtı Avcıların ya da doğa severlerin karşılaştığı hukuki problemlerin çözülmesi için birlik ve dernek avukatlarını görevlendirmek, avukat tutmak ve gerektiğinde bilirkişilik yapmak,

ö.    Kendi iştigal konusu ve amaçlarıyla ilgili kuruluşların yurtiçi ve yurtdışındaki çalışma ve seminerlerine katılmak, temsilci alış verişinde bulunmak, gerekirse temsilcilik açmak,

p.    Su ürünlerinin ve doğanın korunması, kontrol altına alınması çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmaları organize etmek, ülke içindeki üniversitelerin konu ile ilgili kürsüleri ile temasa geçerek, müşterek çalışma yapılabilmesini sağlamak, ortaklaşa çalışmalar yürütmek, projeler oluşturmak, bu çalışmaların sonucu olarak bülten ve raporlar yayınlamak,

r.     Harita Genel Müdürlüğü ile kanunlar çerçevesinde bilgi alışverişine girerek, avcılıkla uğraşan tüm kişi ve kuruluşlardan bilgi edinmek sureti ile ülke düzeyinde bir av ve avlak haritası hazırlamak, bunları basmak, dağıtımını yapmak ve satmak.

s.    Üyelerini yasal düzenlemelerle ilgili eğitim vermek.

 

Sonuç olarak bir dernek olarak, bu derneğin başarısı tamamıyla onu oluşturan kişilerin katılımı ve ortaya koymuş olduğu hedeflere yapılacak katkılar ile gerçekleşecektir. Bu anlamda verilecek mücadeleyi benimseyecek arkadaşları aramıza davet eder, derneğimize başarılar diler ve hayırlı olmasını temenni ederim.

 

Saygılarımla

Güven Özbakır

Dernek Kurucu Üyesi ve Başkanı

 

Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret196650