Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Orfoz Basın Duyurusu

Orfoz Avı Hakkında Basın Duyurusudur.
1) 01/09/2012 tarihinde yürürlüğe giren 3/2 Sayılı Tebliğ ile , yaklaşık 12 (ON İKİ) yıldan beri zıpkın/Sualtı Tüfeği ile avı amatör Balıkçılara yasak olan ORFOZ/LAHOS türlerinden boy limiti asgari 45cm ebadında olmak kaydı ile ve günde en fazla 1 ‘BİR’ adet olmak kaydı ile ve DALIŞA YASAK OLMAYAN ALANLARDA zıpkınla / Sualtı Tüfeği ile avlamak serbest bırakılmıştır. Öncelikle diğer bir avcılık türü olan OLTA İLE AMATÖR avcılıkta bu adı geçen türlerin günde 3 ‘ÜÇ’ adet olmak kaydı ile avlanması öteden beri serbest idi ve daha önemlisi BALIK STOKLARINDA ASIL YIKICI ETKİYİ YARATAN Ticari Avcılık Tebliğlerinde bu adı geçen türler hiçbir zaman (OLTA VE AĞ ile avcılığı) yasaklanmamış ve bugün de serbest olduğu belirtilmelidir. Adı geçen türlerin Sayı, Boy ve Dalma Alanı sınırları dikkate alınarak amatör sualtı avcısı tarafından avlanmasının bu türlerin tükenmesine yol açacağına dair hiçbir bilimsel bulgu, veri, rapor bulunmadığı belirtilmelidir. Yasadışı TİCARİ amaçlı kaçak (Gece, tüple, vb.) sualtı tüfeği ile avcılık ise geçmişte olduğu gibi bugün de TÜM BALIK TÜRLERİ YÖNÜNDEN YASAKTIR.
 
2) Bilimsel inceleme sonuçları içeren yayınlara bakıldığında Orfoz ‘‘Epinephelus guaza/gigas’’ ve Lahos ‘‘Epinephelus aenus’’ türleri için IUCN(International Union for Conservation of Nature) Türkiye çevresinde(!) bu balıkların neslinin tehdit altında olduğuna dair yayınlanmış bir bilimsel araştırma ve rapor yoktur. Orfoz için Akdeniz’de belirli alanlarda(İspanya-İtalya) yapılan çalışmalar sonucunda geçmiş dönemler için yayınlanmış soyu tehdit altında raporları vardır, ancak Lahos türü için böylesi bir rapor dahi söz konusu değildir.
Bilimsel olmasa da yapılan kişisel gözlemler elbette gözlemciler yönünden önemlidir ve denizlerimizde balık tür ve sayısında çok ciddi azalmalar olduğu ileri sürülebilir. Ancak Ticari avcılığı (OLTA, PARAKETE, AĞ) ADET YÖNÜNDEN SINIRSIZ serbest olan bu iki balık türü için Amatör Sualtı Avcılığına 12 (ON İKİ) seneden fazla yasaklatma isteğinin makul ve anlaşılabilir bir sebebi yoktur.
Sualtı Tüfeği (Zıpkın) AMATÖR SUALTI AVCILARI tarafından gündüz aletsiz dalış ile kullanılabilen ve SÜRDÜRÜLEBİLİR AVLANMA açısından aranan SEÇİCİLİK vasfı yüksek, STOKLARA OLUMSUZ ETKİSİ GÖZ ARDI EDİLEBİLİR DÜZEYDE KÜÇÜK OLAN MODERN bir avlanma aracıdır.
3) Avrupa Birliği (“AB”)’nin Akdeniz’e kıyısı olan bir çok gelişmiş ülkesinde-İspanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Arnavutluk, vb…- AMATÖR SUALTI avcılığında belli asgari boy limiti ile ve günde 1 ‘BİR’ adet gibi sembolik bir sayıda olmak kaydı ile Orfoz ve Lahos Avcılığının serbest bırakıldığı bilinen bir gerçektir. Esasen Türk Amatör Tebliği’ndeki bu sınırlı avlanma izni değişikliği AB düzenlemelerine uyum çerçevesinde yapılmış çağdaş normlara uygun bir düzenlemedir.
 
4) Öte yandan adı geçen iki balık türünden özellikle ORFOZ 0-300 mt derinlik bandında yaşamaktadır. Serbest (Aletsiz, yani herhangi bir yardımcı hava kaynağı kullanılmaksızın, sporcunun kendi nefesi ile ve sadece birkaç dakika ) Dalış sureti ile yapılabilen Amatör Sualtı Avcılığında ise azami 35 mt, ortalama 5-10 metre derinliğindeki su kesiminde yapılabilmektedir. Bu da şunu göstermektedir ki, Amatör Sualtı Avcısının teknik olarak avlanma imkanı olmayan 35-300 mt derinlik skalasında bu avcılık yöntemi ile balıkların neslinin tüketilmesi bir yana bir adedinin dahi avlanması mümkün değildir. Ancak Sorumlu ve Sürdürülebilir Avcılığa gönül vermiş biz Amatör Sualtı Avcıları üreme döneminde sığ sulara gelen bu balık türü için, Mayıs-Haziran aylarında tüm TİCARİ VE AMATÖR avcılık yöntemlerine kapatılması eğer BİLİMSEL BİR KURUL tarafından usulüne uygun düzenlenmiş bilimsel raporlara dayanarak öneriliyorsa destekleriz. (Esasen bu yönde bir talep Bakanlığa tarafımızdan da iletilmiştir) Ancak burada STOKLARA OLUMSUZ ETKİSİ açısından özellikle TİCARİ BALIKÇILARIN AĞ, PARAKETE ve diğer çok iğneli olta düzenekleri ile ADET SINIRI OLMAKSIZIN 0-300 metre arası tüm derinliklerde fütursuzca avlanmaları durdurulmadan ve denetlenmeden, sadece AMATÖR OLTA VE SUALTI AVCILARINA YASAKLAMA getirilerek BALIK STOKLARININ KORUNMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI Ülkemizin herhangi bir SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HERKES KISA SÜRE İÇİNDE ÖĞRENEBİLİR.
 
5) Ülkemizde Denizaltında faaliyet gösteren bireysel (ve bilimsel olmayan) gözlemciler arasında yer alan SCUBA (ALETLİ/TÜPLÜ DALIŞ) İLE ÜCRETLİ KURS EĞİTİM SEKTÖRÜNDE Çalışan meslek sahiplerinin bir kısmı genelde 0-60mt aralığında bölgelerinde her geçen yıl daha az balık ile karşılaştıklarında bunun sebepleri arasında son derece afaki ve hatalı bir değerlendirme ile aynı suda yüzerken gördükleri Amatör Sualtı Avcısı ile Balıklardaki azalma arasında bir bağlantı kurmak yoluna gidebilmektedirler.
 
6) Oysa yakın bir tarihte Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Sahil Güvenlik Ekiplerinin GECE yaptığı bir baskında bu SCUBA Eğitmenlerinin / Kurs Sahiplerinin Teknelerinin baş altlarında kilolarca balığın GECE VE TÜPLÜ DALIŞ İLE vurularak avlandıkları tespit edilmiştir ve bu hususta video filmleri içeren haberler ilgi ve dehşetle Biz AMATÖR SUALTI AVCILARI tarafından izlenmiştir.
 
7) AMATÖR SUALTI AVCISI GECE Suya avlanmak için girmez. AMATÖR SUALTI AVCISI TÜP veya başka bir hava kaynağı kullanarak avlanmaz. AMATÖR SUALTI AVCISI kendisine izin verilen boy ve sayıda avladığı balıkları sadece kendi ihtiyacı için alıkoyabilir ve ASLA SATMAZ.
 
8) Genel yasaklamalar yerine dünyada artık belli bölgeleri avcılığa kapatarak türlerin devamına ve sürdürülebilir avcılığa hizmet etmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletlerin güdümünde Akdeniz’de Deniz Koruma(Marine Protected Areas) alanları oluşturulmaktadır. Ancak dalış açısından bir başka bir sorun ülkemizde zaten var olan aşırı DALIŞA YASAK alanlardır ve bu hali ile yeni yer yasakları oluşturmak nerede ise Amatör Sualtı Avcılarına dalarak avlanmayı tümden ortadan kaldıracak boyuttadır. Bu çerçevede yapılması gereken Dalışa Yasak alanları bilimsel yöntemlerle belirlemek ve sürekli izleyerek güncellemektir. Bu konuda faydalı olacağına inandığımız bir kaynak için bkz: http://dalisayasak.wordpress.com/
 
9) 12 (ON İKİ) yıllık yasak dönemden sonra Bakanlığın Amatör Tebliği’nde Boy ve Sayı limiti korunarak Orfoz ve Lahos türlerinden herhangi birinden bir adedinin Amatör Sualtı Avcıları tarafından Amatör Olta Balıkçıları ve Ticari Olta, Parakete, Ağ Avcıları (Ki Ticari Avcılara Adet/Sayı/Kilo sınırı halen yoktur) İLE BİRLİKTE avlanmasına izin vermesi negatif ve gereksiz bir ayrımcılığa kısmen son vererek, stoklara etkisiz bir avlanma türüne yani Amatör Sualtı Avcılığına Avrupa Birliği normlarına uygun olarak azıcık kapı aralamaktan başka bir şey değildir.
 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
 
Saygılarımızla
 
Amatör Sualtı Avcıları Derneği
28.10.2012

Yorumlar - Yorum Yaz
Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret196651