Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Nasıl Üye Olurum

Nasıl Üye Olurum?

Amatör Sualtı Avcıları Derneğine üye olabilmek için öncelikle üyelik şartlarına uygun olmanız gerekmektedir.

a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Başvuru, yazılı olup, dernekçe hazırlanmış (Üyelik giriş bildirgesini) doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b. Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır.

c. Derneğimizin olmazsa olmaz kuralı Avlanan Balığın SatılMAmasıdır.

d. Derneğe üye olacakların Dernek Tüzüğünü okumuş ve kabul etmiş olması gerekir.

 

Üyelik Başvuru Aşaması

Başvuru için aşağıda belirtilen işlemlerin sırası ile yapılması gerekmektedir.

1. İş Bankası 4. sanayi sitesi şubesi 3489 - 0069052 numarasına 90 TL(2023 Güncel) bir yıllık aidat yatırılarak makbuzunun aşağıdaki form aracılığı ile tarafımıza iletilmesi


2. Güncel vesikalık fotoğrafınızı aşağıdaki form ile tarafımıza iletilmesi

 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aşağıdaki form ile tarafımıza iletilmesi

 

Derneğe asli üye olmak isteyenlerin başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edilir.

Yönetim Kurulunca, başvuran kişinin başvurusu Dernek Üyelerine 7 gün boyunca ilanen duyurulur,

Asli üyeler, aday hakkındaki itirazlarını(varsa) yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler,

Yönetim Kurulunun asli üyeliğe kabul karar ve işlemi başvuran kişinin   aidat ödemesini yapmış olması halinde tamamlanır ve kayıt işlemleri için üyeye posta yolu ile üye kimlik kartı ve geri gönderilmek üzere ıslak imzalı başvuru formu gönderilir.

AmatörSAD'a ulaştırmak istediğiniz mesajı aşağıdaki adres aracılığı ile gönderebilirsiniz.

 amatorsad@gmail.com

 

 

AmatörSAD Üyelik Başvuru Formu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret196652