Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Foça ÖÇKB Yönetim Planı Toplantısı

 

20-22 Nisan 2011 tarihinde Foça'da Özel Çevre Koruma bölgesi (ÖÇKB) Yönetim Planı Çalışmaları Toplantısı Yapıldı

 

Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen bir çalışma ile "Özel Çevre Koruma Bölgesi"  (ÖÇKB) oluşturulması ve yönetim planlarının belirlenmesi konusundaki çalışmalar on yıla yakın bir geçmişe sahip. Kamuoyu ise bu çalışmaların mevzuata yansıyan ilk sonuçlarını 2010 yılı tebliğlerinde yer alan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi için alınan avcılık yasağı kararları ile beraber fark etmeye başladı.

 

Söz konusu tebliğ’e göre Gökova'daki avcılık üzerine yapılan düzenleme sonucunda koordinatları tebliğde belirtilen yerlerde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.

 

AmatörSAD olarak benzer bir çalışmanın Eski Foça civarında da yapıldığını geçtiğimiz yıl haber aldık ve yaptığımız araştırmada yönetim planı taslağında özellikle sualtı konusunda özel yasaklama talepleri olduğu anlaşıldı. Taslak metindeki ifade aşağıdaki gibiydi:

 

-Kara avcılığında olduğu gibi zıpkınla sualtı avcılığının da tamamen yasaklanması ,

-Özel Çevre Koruma Bölgelerinde sayısı hızla artan zıpkınla sualtı avcılığının kara avcılığında olduğu gibi yasaklanmasının mevzuata alınması

 

Bunun üzerine dernek olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'na müracaat ederek bu alanın kullanım paydaşı olan amatör sualtı avcılarını temsilen ilgili yönetim planlarının oluşturulması çalışmalarına katkı vermek istediğimizi ifade ettik ve ÖÇK Kurul Başkanlığına AmatörSAD olarak müracaat edip paydaş listeye yazıldık. Bunun sonucunda 20-22 Nisan 2011 tarihinde yönetim planının son şeklini alacağı toplantıya dernek yönetimi olarak davet edildik ve katıldık.

 

Amatör-Sualtı Avcısı Denizlerin Bekçisidir

Bu toplantının diğer katılımcıları ise; bölgenin Su Ürünleri Kooperatif Yönetimi, Gezi Tekneleri Kooperatifi, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, bakanlık ilgilileri, yerel resmi yönetim birimleri, Foça Belediyesi, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı idi.

 

Toplantı esnasında Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi üreticisi Doç. Dr. Harun Güçlüsoy başkanlığında çalışma grupları oluşturuldu. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlığının son çalışması olan bu toplantıda, özellikle amatör sualtı avcılığına yönelik ortaya kolmuş olan geçmiş bahislerin, hatalı tespitler içerdiğini ve sualtı avcılığının özellikle "amatör avcılık" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dernek görüşümüz olarak ifade ettik.

 

Liman Başkanlığı'nın da destek verdiği bu yaklaşım neticesinde amatör sualtı avcılığının bu bölgede yasaklanması gibi hususların ilgili yönetim planı taslağından çıkarılması sağlanmıştır.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir avcılık gibi konulara olan hassasiyetler doğrultusunda "amatör sualtı avcısının" özel bir yasaklama ile bölge dışına çıkarılmasının, yasadışı avcılığa zemin hazırlayacağına özellikle dikkati çektik. Zira, böylesi bir yasaklamanın çevre koruma açısından pek çok sakınca doğuracağına inanıyoruz.

Çünkü gerek Amatörlük bilincine sahip olan olta avcısı, gerek bu bilince sahip sualtı avcısı için sürdürülebilir avcılık önemli bir kriterdir. Özellikle Sualtı avcısı, sualtı ve doğasının seyrini birebir gören tek gözdür. Bu alanların içinde ne olup bittiğini oltacın ve scubacıların görmesi söz konusu değildir. SCUBA alanları sınırlıdır, oltacı ise tekneden yapılan avlarda ortalama 40-70mt skalasındaki durumu yakaladığı avlar ile yorumlayabilir. Oysa Sualtı avcıları bütün 0-20 skalasında durumu birebir gözler.

Dolayısıyla bu grubun bölge dışına itilmesi, bu gözlemin eksikliği anlamına geleceğinden sadece kolluk kuvvetleri ile bu denetimin yapılması yetersiz kalacağından bu alanlar daha sahipsiz kalacaktır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta sualtı avcılığı ötesinde bu grubun AMATÖR ruh taşıyarak, bir taraftan limitli av yaparken, diğer taraftan içinde bulunmaktan büyük keyif aldığı bu tabiat parçasında sürdürülebilir avcılık adına hareket ederek bölgeyi koruyacağı ve kolluk kuvvetine yapacağı yasadışı avcılık ihbarları ve mevcudiyeti ile geçit vermeyeceğidir.

Bu düşüncemizin toplantı paydaşlarınca da kabul edilmesi üzerine daha önceden taslak planında yer alan amatör sualtı avcılığının yasaklanmasına dair bahisler taslak metinden çıkarılmıştır.

Bunun yerine Foça özelinde fokların korunması için yapılabilecek bir yasaklamanın tüm avcılık bakımından değerlendirilmesinin daha doğru olacağı öne sürülerek, sınırlı alanlarda yapılabilecek genel yasaklamaların daha faydalı olacağı kanaati oluşmuştur.

 

 

Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret191753